Batterigubben

Allt inom batterier

Batterigubben AB är ett väletablerat batteriföretag, med en riks- täckande distribution och försäljning av marknadens mest attraktiva batterisortiment, dessutom med en egen batteriproduktion för att kunna tillgodose våra kunders behov av unika batterilösningar.

Miljöpolicy

Batterigubben AB och dess personal verkar för att samtliga processer utförs på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Ständiga förbättringar och medvetenhet om miljöfrågor präglar vårt arbete och samtlig personal strävar efter att minska miljöpåverkan.
logo

Hur?

För att uppnå detta ska vi
  • Ta ansvar för produktens hela livscykel, från produktion till återvinning
  • Försöka påverka kunden till att välja de produkter som är mest skonsamma för miljön
  • Tillhandahålla produkter med bästa möjliga miljöprestanda
  • Uppfylla marknadens krav med minsta möjliga förpackningsmängd
  • Inom alla områden prioritera leverantörer som har en uttalad miljöpolicy
  • Aktivt arbeta för att optimera vår logistik för att på så sätt undvika onödiga transporter